Header Ads Widget

Viện da liễu trung ương

1. Công tác khám bệnh, chữa bệnh:

a) Tổ chức cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa da liễu, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho bệnh nhân phong bị tàn tật, làtuyến cuối trong hệ thống mạng lưới y tế Việt Nam đối với người bệnh trong nước, người bệnh là người nước ngoài;

b) Tổ chức cung cấp dịch vụ khám bệnh chuyên khoa da liễu, phẫu thuật da, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, laser, sóng điện từ và chăm sóc da bệnh lý cho các đối tượng có nhu cầu;c) Tổ chức triển khai thực hiện các kỹ thuật y học hiện đại;

d) Phục hồi chức năng sau điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng;

đ) Tham gia giám định y khoa theo yêu cầu của các Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương trên cơ sở phân cấp của Bộ Y tế;

e) Nghiên cứu, áp dụng, mở rộng quy mô, phạm vi các hoạt động dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật;

2. Công tác nghiên cứu khoa học:

a) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật mới, phương pháp mới trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa da liễu, phong; tham gia nghiên cứu để giải quyết những vấn đề liên quan đến sức khỏe người dân tại địa phương và trong cả nước;

b) Chủ trì và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền;

c) Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế:

a) Là cơ sở thực hành của một số cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế;

b) Tham gia đào tạo bác sĩ, bác sĩ nội trú, thạc sĩ y học, tiến sĩ y học, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II;

c) Tham gia đào tạo sinh viên, thực tập sinh và nghiên cứu sinh nước ngoài đến học tập và nghiên cứu tại Bệnh viện;

d) Đào tạo liên tục và đào tạo nghề nghiệp cho cán bộ, viên chức trong Bệnh viện và các cơ sở y tế khác có nhu cầu;

đ) Hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam có nhu cầu theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Nguồn: ViemDaCoDia.com