Header Ads Widget

Bệnh viện da liễu TP. Hồ Chí Minh

Chức năng, nhiệm vụ được giao

- Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh.

- Đào tạo cán bộ y tế: Cùng với Bộ môn Da Liễu của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Khoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tân Tạo và các trường y dược. Bệnh viện Da liễu vừa là cơ sở đào tạo và thực hành lâm sàng, vừa tham gia giảng dạy cho học sinh, sinh viên, bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa (sơ bộ, cấp 1, cấp 2), cao học, nội trú về chuyên ngành Da liễu.Bệnh viện cũng tự tổ chức chương trình đào tạo liên tục hàng năm để đào tạo cán bộ cho màng lưới Da liễu thông qua 6 khóa chuyên khoa da liễu cơ bản: Nhiễm khuẩn lây qua tình dục; Ứng dụng laser và ánh sáng trong da liễu; Kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da; Thủ thuật cơ bản và tiểu phẫu da; Xét nghiệm cơ bản trong da liễu.

Xây dựng chương trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu nhằm nâng cao chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế.

- Nghiên cứu khoa học về y tế:

Hàng năm, bệnh viện đều thực hiện các nghiên cứu về y học và ứng dụng các thành quả đã đạt được vào thực hành lâm sàng. Bệnh viện cũng hợp tác với các tổ chức quốc tế hay một số trường đại học trên thế giới và các công ty đa quốc gia thực hiện những đề tài nghiên cứu đa trung tâm, như về tác nhân sinh học điều trị vảy nến/viêm khớp vảy nến hay di truyền bệnh phong…

- Chỉ đạo tuyến trước về chuyên môn kỹ thuật:

Lập kế hoạch tổ chức, thực hiện việc chỉ đạo tuyến trước về chương trình Phòng chống bệnh Phong, các bệnh nhiễm khuẩn lây qua tình dục, nhiễm HIV/AIDS. Kết hợp với các cơ sở y tế tuyến trước thực hiện chương trình và kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu trong khu vực. Bệnh viện cũng thực hiện đề án 1816 thông qua việc khảo sát nhu cầu, xây dựng kế hoạch và hợp đồng chuyển giao kỹ thuật cho toàn bộ mạng lưới Da liễu khu vực phía Nam nói chung, cũng như các cơ sở y tế đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

- Phòng bệnh:

Đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe thông qua tư vấn trường hợp, các buổi nói chuyện, câu lạc bộ bệnh nhân... Bệnh viện thường xuyên có nhiều bài viết về những bệnh da thường gặp, cách ngăn ngừa nhiễm khuẩn lây qua tình dục hay phòng chống bệnh phong trên trang thông tin điện tử, những phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, báo chí…

- Hợp tác quốc tế:

Trong khuôn khổ các chương trình Phòng chống bệnh Phong và Kiểm soát nhiễm khuẩn lây qua tình dục, hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới và các Tổ chức phi Chính phủ nhằm tranh thủ nguồn kinh phí viện trợ, kiến thức, kinh nghiệm quản lý chương trình. Bệnh viện cũng thường xuyên trao đổi, giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Da và Thẩm mỹ thông qua nhiều hội nghị, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế nhằm phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn. Bệnh viện cũng tiếp nhận các sinh viên y khoa hay bác sĩ của Lào, Campuchia, Pháp, Úc... đến học tập hay kiến tập.

- Quản lý kinh tế trong bệnh viện:

Là một đơn vị sự nghiệp công tự thu tự chi, bệnh viện luôn chú trọng công tác quản lý kinh tế để đảm bảo nguồn thu nhập cho viên chức, người lao động, nhưng vẫn có khả năng tái đầu tư và đảm bảo bệnh nhân có thể tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Nguồn: ViemDaCoDia.com